Mapping Brazilië

DutchCulture heeft een mapping van het culturele veld van Brazilië die per kunst discipline meer inzicht geeft in de historie, omvang en structuur van het veld.

De omvang van het culturele verkeer tussen Nederland en Brazilië is al jaren vrij aanzienlijk. Uit quick scans en in bijeenkomsten bleek in het verleden dat de kennis over het Braziliaanse culturele landschap veel lacunes vertoonde. 

Elf disciplines in beeld en een platform

In opdracht van het ministerie van OCW bracht SICA (de voorloper van DutchCulture) in 2009 de Braziliaanse cultuursector in beeld in de Mapping Brazil. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de sectorinstituten en fondsen in Nederland. Deze mapping inventariseerde aanknopingspunten voor een verdere verdieping en uitbreiding van de culturele uitwisseling tussen beide landen. In de zomer van 2015 is de Mapping Brazil geupdate. Deze update vindt u hier.

De mapping uit 2009 en de update uit 2015 werden verricht door overwegend Braziliaanse experts, afkomstig uit de cultuursector. Het in september 2010 gelanceerde digitale platform Cultural Exchange Brazil - The Netherlands is een verdere uitbreiding van de mapping die is uitgroeien tot deze website, waar alle informatie over Braziliaans-Nederlandse culturele uitwisseling te vinden is.    

Download hieronder een PDF-versie van de mapping uit 2009: