Gedeeld Cultureel Erfgoed: Brazilië

Het Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE) van Nederlands en Brazilië omvat de materiele en immateriële sporen van de gedeelde geschiedenis van beide landen

Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief, de Nederlandse ambassades in GCE landen en diverse organisaties in het erfgoedveld voert DutchCulture het Gedeeld Cultureel Erfgoedbeleid van de Nederlandse rijksoverheid uit.

Nederland werkt voor het gedeeld erfgoed samen met Suriname, Brazilië, de Verenigde Staten, Rusland, Zuid Afrika, India, Sri Lanka, Indonesië, Japan en Australië.

DutchCulture informeert het veld en de overheid, brengt samenhang in GCE activiteiten en zorgt voor grotere zichtbaarheid. Voor Brazilië doen we dat ondermeer via de projectendatabank culturalheritageconnections.org, een internationaal bezoekersprogramma, een matchingfonds en een nieuwsbrief, die vijf keer per jaar zal verschijnen.