Bezoekers Programma Brazilë

DutchCulture verbindt cultuurprofessionals uit Brazilië en Nederland. Een belangrijk instrument hiervoor zijn de bezoekersprogramma's in Nederland.

Via onze bezoekersprogramma’s maken jaarlijks een aantal Braziliaanse cultuurprofessionals kennis met de Nederlandse organisaties en experts in cultuur, erfgoed en media.

DutchCulture heeft een Internationaal Bezoekersprogramma voor buitenlandse cultuurprofessionals met een bovensectoraal of multidisciplinair profiel, zoals journalisten, beleidsmakers of medewerkers van multidiscplinaire festivals en kunstencentra. Ook voeren we het bezoekersprogramma voor internationale erfgoedprofessionals uit.

Internationaal bezoekersprogramma
Het bezoekersprogramma van DutchCulture heeft de volgende doelstellingen:

  • Stimuleren en onderhouden van contacten tussen experts uit het buitenland en Nederland;
  • Buitenlandse experts kennis laten maken met de Nederlandse cultuurwereld en het Nederlands cultuurbeleid;
  • Promoten van de Nederlandse cultuur in het buitenland;
  • Stimuleren van deelname aan (bovensectorale) manifestaties en festivals van Nederlandse kunstenaars en organisaties;
  • Stimuleren van het verschijnen van recensies over Nederlandse cultuur in de buitenlandse media

Internationaal bezoekersprogramma Erfgoed
Het bezoekersprogramma Erfgoed is met name bedoeld voor bezoekers uit de gedeeld erfgoed partnerlanden, zoals Brazilië, maar kan ook  gebruikt worden voor bezoekers uit Europa. De GCE partnerlanden zijn: Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Suriname, Sri Lanka, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Belangrijkste doelen van het programma zijn het verdiepen en verbeteren van internationale culturele samenwerking en een bijdrage leveren aan professionalisering, capaciteitsopbouw, marktverruiming en de opbouw van een duurzaam netwerk.

Aanvraagformulier Internationaal bezoekersprogramma (incl. erfgoed)
Via dit Engelstalige formulier kunnen Braziliaanse cultuurprofessionals een aanvraag indienen voor een bezoek aan Nederland in het kader van het bezoekersprogramma. We streven er naar om aanvragen binnen tien werkdagen na ontvangst af te handelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sophie Logothetis, medewerker Internationale bezoekersprogramma's.